More Delight | 20 October 2014 |

THIS IS A GOOGLE TRANSLATION OF A DUTCH REVIEW. THE REVIEW IN ITS ORIGINAL LANGUAGE IS INCLUDED FURTHER DOWN.

 

Capac Raimi arrives in 'The City' and knows that he wants to his uncle Frank because he wants to be gangster. His uncle Frank is also Capac and wants to learn everything from him.

 

The city is ruled by someone called The Cardinal. You just not against him, because if you do, you're dead. When Frank was murdered Capac's eyes and he is brought to the office of The Cardinal, Capac know that he will not get out alive. But then turns his world all about, because The Cardinal wants Capac Raimi, train him as his successor. Capac begins as an insurance salesman and must so work up to the top, so he knows about all matters and may thus be the best sequel to The Cardinal.

 

Strange things are happening in The City, where to find Capac and basically none of the residents answer. Where is his best friend stayed and why nobody knows he exists? Why Capac not know where he comes from and his first memory he arrives in The City? If Capac goes after the truth, he brings his own life, but also of his fellow citizens at risk.

 

I really love the books by Darren Shan. It all began with Cirque du Freak, the books about vampire boy Darren Shan. There's even a (terrible) film of. Darren Shan has since written a number of books, including the Demonata series and recently the Zom-B series. The latter I have not yet begun (WHY NOT ???? I LOVE zombies), but the Demonata series was actually brilliant.

 

Well, now this trilogy because "Procession of the Dead" by Darren Shan is the first volume in The City trilogy. I bought at the Book Festival Part 3 (grr, why?) In Dutch. At home I found out that it was part 3 in the series, so I ordered. The first two books in English I was in the beginning of this book disappointed. What was this stupid world and why this is a Darren Shan book. But, I was after a number of pages in the book sucked and I found the brilliant Darren Shan back.

 

If you like bizarre science fiction combined with a little gore scenes and Young Adult books, then this really is the book for you. Or well, the trilogy for you. Because of course it ends with a "WHAT THE FUCK?" Moment and you have to read the other two books. Read especially the Cirque du Freak books, because I myself still find it fun. And do I need to reread again once. Ever.

 

Verdict: 8/10

 

-----------------------------

 

Capac Raimi komt aan in ‘The City’ en weet dat hij naar zijn oom Frank wil omdat hij gangster wil worden. Zijn oom Frank is dat ook en Capac wil alles van hem leren.

De stad wordt geregeerd door iemand die The Cardinal heet. Je gaat gewoon niet tegen hem in, want als je dat doet, dan ben je dood. Als Frank wordt vermoord voor Capac’s ogen en hij naar het kantoor van The Cardinal wordt gebracht, weet Capac dat hij er niet levend uit zal komen. Maar dan draait zijn wereld helemaal om, want The Cardinal wil hem, Capac Raimi, opleiden als zijn opvolger. Capac begint als verkoper van verzekeringen en moet zich zo naar de top opwerken, zodat hij van alle zaken af weet en zo de beste opvolger van The Cardinal kan worden.

Er gebeuren wat rare dingen in The City, waar Capac en eigenlijk geen van de inwoners antwoord op weten. Waar is zijn beste vriend gebleven en waarom weet niemand meer van zijn bestaan af? Waarom weet Capac niet meer waar hij vandaan komt en is zijn allereerste herinnering dat hij in The City aankomt? Als Capac de waarheid achterna gaat, brengt hij zijn eigen leven, maar ook van zijn stadsgenoten in gevaar.

Ik ben echt gek op de boeken van Darren Shan. Het begon allemaal met Cirque du Freak, de boeken over vampierenjongen Darren Shan. Er is daar zelfs een (hele slechte) verfilming van. Daarna heeft Darren Shan nog een aantal boeken geschreven, waaronder de Demonata serie en recentelijk de Zom-B serie. De laatste ben ik nog niet in begonnen (WAAROM NIET???? Ik HOU van zombies), maar de Demonata serie was ook echt briljant.

Goed, nu over deze trilogie, want ‘Procession of the dead’ van Darren Shan is het eerste deel in de The City trilogie. Ik kocht op het Boekenfestijn deel 3 (grr, waarom?) in het Nederlands. Thuis kwam ik erachter dat het deel 3 in de serie was, dus heb ik de eerste twee boeken in het Engels besteld. In het begin van dit boek was ik teleurgesteld. Wat was dit voor achterlijke wereld en waarom is dit een Darren Shan boek. Maar, na een aantal pagina’s werd ik het boek in gezogen en vond ik de briljante Darren Shan terug.

Als je houdt van bizarre science fiction gecombineerd met een beetje gore scenes en Young Adult boeken, dan is dit echt het boek voor jou. Of nou ja, de trilogie voor jou. Want het eindigt natuurlijk met een ‘WHAT THE FUCK?’ moment en moet je de andere twee boeken wel lezen. Lees vooral ook de Cirque du Freak boeken, want die vind ik zelf nog steeds het leukste. En moet ik eigenlijk weer eens een keer herlezen. Ooit.

Eindoordeel: 8/10

Read more...Return to reviews listing

From the Gallery
 • More of Steve???

  from Darren's Blog on 31 March 2023

  A fan called John Robert Douglas posted the following on Facebook recently: "I really think there...

  Read full entry
 • TOUR details - see Shanville Monthly

  from Events on 06 August 2017


  Read full entry
 • From Twitter: